Vanaf 1 oktober 2019 opletten met wat je tankt voor je scooter!

Wat is er veranderd aan de brandstof?

Het veel getankte Euro95 benzine bevat voortaan maximaal 10 procent duurzame bio-ethanol, een alcoholsoort die wordt geproduceerd uit onder meer organisch afval en landbouwgewassen als mais en suikerbieten. Tot nu bedroeg die toevoeging maximaal 5 procent. E10 staat nu voor maximaal 10% (bio) ethanol en E5 voor maximaal 5% (bio) ethanol.

Waarom geen E10 tanken met je scooter?

De meeste scooters zijn niet goed bestand tegen biobrandstof.
In E10 zit tot 10% ethanol. Ethanol heeft onder andere het effect dat het vocht aantrekt. Dit zorgt voor roestvorming. Daarnaast tast het rubbers in slangen, keerringen en dergelijke aan wat zorgt voor lekkages. Ook speelt mee dat hoe meer ethanol er in brandstof zit, hoe sneller deze verouderd. Daardoor kunnen sproeiers en dergelijke sneller verstop raken.

E5 tanken dus met je scooter! Maar waarom?

Uit ervaring blijkt dat scooters het beste presteren bij gebruik van E5. Helemaal bij kortere stukken of lang niet gebruiken van de scooter is E5 veruit het beste. Dit was voorheen al zo maar nu is het nog belangrijker om brandstof te tanken waar zo min mogelijk bio ethanol in zit. In E5 zit maximaal 5% (bio) ethanol.

Dus voorkom dure reparaties en tank E5. Dan zit je qua brandstof voor je scooter altijd goed.

In het boekje wat je bij je scooter hebt gekregen, staat ook wat voor brandstof je het beste kunt tanken.